İŞ HUKUKU

İş Hukuku, hizmet sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu düzenlemeye devletin de katılması sebebiyle işçi ve işverenin Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Sendikalar ve Dernekler gibi topluluklarla ilişkileri de İş Hukuku kapsamında yer almaktadır. Çalışanların ve üretimin korunabilmesi adına; İşçi-işveren ilişkilerinin ve genel çalışma koşullarının kanuna ve amacına uygun şekilde belirlenmesi, düzenlenmesi ve daha iyiye yönlendirilmesi, endüstri ilişkilerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara karşı önleyici yapılanmaya sahip olunması gerekmektedir.
İşçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davaların takibini yapmakta, işçi-işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İş Hukukualanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • İşçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması
  • İş yeri yönetmeliklerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması
  • İş yerlerinin İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgilendirilmesi; uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetlenmesi
  • Tarafların sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin bildirimlerin ve ihtarnamelerin hazırlanması
  • Hizmet sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde sona erdirilmesi
  • Çalışanların korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması amacıyla; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi
  • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
  • İşletmesel Kararlar; Birleşme ve devralmalar ile yeniden yapılandırmaların hizmet sözleşmeleri üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
  • İş Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklardan doğan dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsil edilmesi