SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku ticaret hukuku kapsamında bulunan özel bir hukuk koludur. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetleriyle ilgili bulunan işletmelerin çalışma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü teşkil etmektedir. Hayat, sağlık, işletme, konut, yangın, deprem, araç vb. hayatın her alanına ilişkin rizikoları teminat altına alan poliçelerin sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Sigorta hukukunun belirlediği yaptırımlar arasında para cezası, hapis cezası şeklinde yaptırımlarda uygulanmaktadır. Sigorta hukuku sigorta faaliyetlerinde bulunan kurumun, belirlenmiş bir prim ödemesi karşılığında kişilerin parayla ölçülebilecek menfaatlerini zarara uğratan riziko meydana geldiğinde, sigorta sözleşmelerinde yer aldığı şekliyle ödenmesini temin eder.

Sigorta Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Araç Değer ve Kazanç Kaybı İşlemlerinin Yürütülmesi,
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası Davalarının Takibi
  • Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Taleplerinin Yürütülmesi
  • Kasko ve Deniz Sigortasından Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü
  • Ferdi Kazalara İlişkin Davaların Takibi
  • Mal ve Diğer Tazminatlara İlişkin Davaların Takip Edilmesi