KAMULAŞTIRMA HUKUKU

Türkiye’de yatırım yapılan pek çok alanı ve yerli yabancı bütün yatırımcıları ilgilendiren kamulaştırma;

Kamulaştırma kararının alınmasından başlayarak, bu kararın uygulanması sırasında yaşanan pek çok sorunun giderilmesine kadar her aşamasında özel bir hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Bu özelliği dolayısıyla da, sadece özel kişilerin değil, bazen idari kurum ve kuruluşların da işlemlerinde hukuksal destek talebinde bulunabildiği kamulaştırma hukuku, Hukuk Büromuzun en yoğun olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiği alanlardan birini oluşturmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları adına kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarının oluşturulması ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması, uzlaşma çağrıları ve uzlaşma görüşmelerinin sağlanması ile uzlaşamama durumunda taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek davaların takip edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Bugüne kadar birçok kamulaştırma projesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmiştir.

Kamulaştırma Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Bedel tespiti, tescil, maddi hatada düzeltim, vazgeçme nedeniyle taşınmazın geri alınması, eski hale iade, hasat edilmemiş ürün bedelleri vb.
  • Anlaşma Tutanaklarının Hazırlanması ve Tebliği
  • Kamulaştırmasız el atma
  • Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları
  • Acele El Koyma Davaları