Day

Aralık 3, 2021
YÖNETİM ORGANLARI Kat malikleri, kat mülkiyetine tâbi yapılarda kendilerine ait bağımsız bölümlere sahip olan kişilerdir. Kendi bağımsız bölümleriyle ilgilenmelerinin yanında şüphesiz ana taşınmazdaki ortak yerlerin ihtiyaçlarıyla da ilgilenmelidirler. Kat mülkiyetine tabi olan ana gayrimenkulün yönetimi için üç organ oluşturulur: 1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) – YASAMA (Organ dense de tüzel kişiliği yok.) 2. Yönetici...
Devam